BARRELSバレル

BARRELS 2BA

OGRE Ⅲ V4 | オーガ3 ブイフォー

OGRE Ⅲ Ⅴ4 2BA 18g
BARRELS WEIGHT 16.5g
LENGTH 43.5mm
MAX DIAMETER 7.2mm
概要 故 橋本守容選手のOGRE 3 V4を復活販売します。絶大な人気を誇ったV4モデルをグラム違いで発売。